ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – CNP

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η CNP ΖΩΗΣ, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού ομίλου CNP ASSURANCES, στηρίζει την ανάπτυξή της, στην ελληνική αγορά, στη μεγάλη τεχνογνωσία του Ομίλου που ανήκει και στις ισχυρές, διακριτές, τοπικές της δυνάμεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξής της, η CNP ΖΩΗΣ επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με άτομο δυναμικό και φιλόδοξο για τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου & Διοικητικής Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης 003/GR).

Κύρια Καθήκοντα θέσης:

 • Έλεγχος παραστατικών, λήψη εγκρίσεων σύμφωνα με τα εσωτερικά εγκριτικά όρια της εταιρίας
 • Καταχώρηση στο σύστημα ERP των λογιστικών εγγραφών που αφορούν τιμολόγια εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών
 • Υποστήριξη στην εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με το μηνιαίο κλείσιμο
 • Γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας
 • Εξωτερικές εργασίες που αφορούν το Λογιστήριο π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ κτλ.
 • Παραλαβή και διαχείριση αλληλογραφίας

   

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Οικονομικά / Λογιστικά
 • Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (Word/Excel etc)

   

Άλλα Προσόντα που θα θεωρηθούν σχετικά:

 • Εργασιακή εμπειρία έως 3 χρόνια σε Λογιστικό Γραφείο
 • Άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, συναφή με τον λογιστικό κλάδο ή/και το περιεχόμενο της θέσης εργασίας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία

   

Ικανότητες/Γνώσεις:

 • Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών χρονοδιαγραμμάτων

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνουν ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον Κωδ: 003/GR, στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cnpgreece.com το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2019.

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Δειτε Επισης