Ομάδα

Γ. Καραμέρος

Περιφέρεια Αττικής Υπεύθυνος:

Αντιπεριφερειάρχης Β. Τομέα

Ν. Γεωργόπουλος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Καθηγητής


Θ. Γεωργοπούλου

Ψυχολόγος - Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Χ. Μακρυωνίτης

Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων Open Doors

Σ. Μαστροκούκου

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας – Υπεύθυνη για θέματα αναπηρίας

Μ.Οικονόμου

Υπεύθυνη Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας - Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας


Μ. Τσουμπλέκας

Έρευνα


Ν. Μητροπούλου

Διοικητική Υποστήριξη


Ε. Τζανάκου

Μαθητεία

Κ.Τσαμπάς

Μαθητεία

Η.Χαλκιά

Μαθητεία


Ε. Φώσκολου

Πρακτική Άσκηση