Ανακοίνωση για ΜΠΕ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, για την κατασκευή Α/Κ Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας, στους Δήμους Φιλοθέης- Ψυχικού & Χαλανδρίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 97606/5736/2018 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Κατασκευή Α/Κ Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας», υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η με α/α: 14 (Αστική αρτυρία)

Β) θέση δραστηριότητας: η θέση του έργου βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας με την οδό Εθν. Αντιστάσεως και διοικητικά ανήκει στους Δήμους Φιλοθέη- Ψυχικού και Χαλανδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Β.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 23/11/18- 15/01/18

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 26/11/18- 2/01/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 3/01/19- 15/01/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Αμαρυσία» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αμαρυσία» στις 23/11/2018 με αρ. πρωτ. 233073/18.


1557
Δειτε Επισης